Dzisiaj jestRelacja z uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Dolistowie imienia Sybiraków

12 listopada 2018 roku w szczególny sposób zapisał się w dziejach Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym oraz lokalnej społeczności. Odbyła się wówczas uroczystość nadania imienia i przyjęcia sztandaru. 27 kwietnia 2018 roku Rada Gminy Jaświły podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Dolistowie Starym.
Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. św. Wawrzyńca, celebrowaną przez  Księdza Biskupa Prof. Tadeusza Pikusa oraz Księdza Prałata Józefa Wiśniewskiego – Kapelana Sybiraków. Podczas  liturgii, ks. Biskup dokonał poświęcenia sztandaru.
Po nabożeństwie, nastąpił uroczysty przemarsz do szkoły, gdzie rodzice przekazali sztandar Pani Alicji Witkowskiej, p.o. dyrektora szkoły oraz uczniom. Podczas uroczystości po raz pierwszy odśpiewano hymn szkoły, którego autorką jest Pani Krystyna Gudel, lokalna poetka, natomiast muzykę skomponował Pan Bartosz Zwolski – nauczyciel muzyki.
Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, nawiązujący do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość uświetniły przemówienia wielu dostojnych gości w tym Księdza Biskupa Prof. Tadeusza Pikusa, Księdza Prałata Józefa Wiśniewskiego, Pana Jana Joki – Wójta Gminy Jaświły, Pani Bożeny Chomickiej – starszej wizytator KO w Białymstoku, Pana Tadeusza Chwiedzia – prezesa oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku i wiceprezesa zarządu głównego, a także wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Białymstoku, Pani Anny Kietlińskiej – kierownik działu promocji i edukacji Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku oraz byłych dyrektorów: Pana Jana Szczęsnego, Pana Zbigniewa Sienkiewicza oraz Pani Janiny Zajko.
Społeczność szkolna, w podziękowaniu za współpracę ze szkołą oraz zaangażowanie w pracę Społecznego Komitetu ds. Fundacji Sztandaru w szczególny sposób uhonorowała Panią Halinę Kisło – przewodniczącą Koła Sybiraków w Dolistowie, przyznając jej tytuł Przyjaciela Szkoły.


         

Procedura nadania imienia i sztandaru szkole


Protokól z przebiegu  i ustalenia wyników głosowania Zobacz więcej.

Wyniki z przeprowadzonych wyborów – zgłaszanie kandydatur na Patrona Szkoły Podstawowej w Dolistowie  Zobacz więcej.
Procedura nadania imienia i sztandaru szkole Zobacz więcej.Wybory na Patrona Szkoły Podstawowej w DolistowieZgłaszanie kandytatur na Patrona Szkoły Podstawowej w Dolistowie