Dzisiaj jestW związku z uzyskaniem dofinansowania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu p.n. „Nauka jest praktyczna” o nr RPPD.09.01.00-20-0318/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zwracamy się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach umieszczonych w poniższych plikach.

Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 1 - formularz oferty.
Załącznik nr 2 - oświadczenie.
Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

O NASSzkoła Podstawowa w Dolistowie znajduje się w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego, nad rzeką Biebrzą. Jest to teren agroturystyczny ze względu na walory przyrodnicze i malownicze położenie.
Uczniowie uczęszczają tu z: Dolistowa Nowego, Dolistowa Starego, Radzi i Zabiela. Dowożeni są autobusem szkolnym.
Obiekt szkolny składa się z parteru i dwóch pięter.
Na parterze znajdują się sale lekcyjne kl. I- III, sala dla przedszkolaków, dwie szatnie, trzy łazienki.
Na pierwszym piętrze uczą się uczniowie kl. IV- VI. Są tam pracownie : polonistyczna, przyrodnicza, komputerowa z dostępem do Internetu, matematyczna, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, pomieszczenie z kserokopiarka, stołówkę umożliwiająca uczniom korzystanie z ciepłych posiłków, świetlica, łazienka.
Na drugim piętrze jest biblioteka, odział przedszkolny i łazienka.
Budynek szkolny ma dobudowane jedno skrzydło, w którym mieści piękna sala gimnastyczna, szatnie dla dziewcząt i chłopców, łazienka.


KRÓTKA HISTORIA SZKOŁY Z NAJWAŻNIEJSZYMI WYDARZENIAMI W TLE:


Budowę szkoły pod nazwą „Dom Ludowy” rozpoczęto w 1925r.
Główny organizator – p. Jan Wojewnik – mieszkaniec Dolistowa Starego
Na budowę szkoły ofiarowali:
- Sklep spożywczy, Kasa Stefczyka, Gmina Stefczyka, Koło Młodzieży w Dolistowie.
• W roku 1960 - szkoła otrzymała światło elektryczne
• W roku 1962 - szkoła zakupuje telewizor
• W roku 1972 – rozbudowa szkoły, nauka w prywatnych budynkach

• W roku 1973 – Inauguracja roku szkolnego w nowym budynku
• 2.09.1974r. – zbiorcza szkoła podstawowa, uczniowie ze wsi Zabiele, Dolistowo, Radzie.
• 1988r. - pierwsze zawody (gminne) „Puchar Biebrzy”
• 1999r. – Nowa Reforma Oświaty - szkoła sześcioklasowa
• maj 1994r. – rozbudowa szkoły (łazienki i kanalizacja)

• 2003r. – remont szkoły – elewacja zewnętrzna
• 9 grudzień 2003r. – awaria rury wodociągowej w budynku szkolnym
• 8.04.2004r. – rozpoczęcie prac przy budowie sali gimnastycznej
• 14.11.2004r. – otwarcie sali gimnastycznej
• 10. 1.09.2005r. – powitanie nowych uczniów ze SP w Zabielu (po likwidacji szkoły)Kierownicy:
1. Kozłowski – 1931 – 1937r.
2. Rutkowski Kazimierz – 1963r.
3. Kobeszko Jan – 1965r.
4. Szczęsna Irena – 1968r.
5. Rafałko Antoni – zastępca – 1974r.


Dyrektorzy:
1. Szczęsny Jan – 1983r.
2. Sienkiewicz Zbigniew – 1989 – 2007r.
3. Zajko Janina Cecylia – od 2007 roku.
4. Witkowska Alicja - od 2019 roku.