INFORMACJA O PROJEKCIE


Aktywny Przedszkolak EFS  


Informacja o projekcie "Aktywny Przedszkolak"Wykaz nauczycieli realizujących projekt  "Aktywny Przedszkolak"W ramach projektu organizowane są:

  • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego
  • Zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze matematyczno – przyrodnicze
  • Zajęcia rozwijające  - zainteresowania i uzdolnienia dzieci, postawy przedsiębiorcze
  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  komputerowe