Dzisiaj jest
 

PROJEKT AKTYWNY PRZEDSZKOLAK ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W DOLISTOWIE


Aktywny Przedszkolak EFS  Spotkanie z przedsiębiorcą -  Garncarzem

  

_____________________________________________________________________________________________

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci, postawy przediębiorcze, zabawy z pieniędzmy   

______________________________________________________________________________________________

Zabawy na zajęciach z języka angielskiego   

______________________________________________________________________________________________

Powitanie wiosny


_______________________________________________________________________________________________

Zajęcia z przedsiębiorczości


_______________________________________________________________________________________________


Zajęcia  komputerowe